בחר סוג ערבות:

ערבות זו נועדה להבטיח את האשראי הניתן על-ידי המוכר לקונה, כאשר הספק (המוכר) מוכן לדחות את התשלומים המגיעים לו מהקונה לתקופה מסויימת אחרי אספקת הסחורה, אולם דורש לקבל ערבות בנקאית להבטחת הפירעון.

ערבות להשכרת חנות או משרד עבור העסק שלך